Arbetsmarknad under KS

Inför  valet 2006 var jobben en huvudfråga.

Nu inför valet 2010 är denna fråga ännu viktigare.

Nya arbetsmarknadsregler har ställt många medborgare under hårt press:

  • Ett antal arbetsmarknadsprogram har upphört
  • Kommunerna har nu ökat ansvar i den förändrade arbetsmarknadspolitiken
  • I Halmstad finns över 300 personer inskrivna i aktivitetsgarantin och antalet kommer att öka väsentligt.
  • Trycket på försörjningsstödsinsatser har ökat
  • Antal nya flyktingar i Halmstad från krigsdabbade länder kommer att vara ett par hundra per år – en stor del av dessa är svårplacerade på den fria arbetsmarkanden.

Det skall till att Halmstad kommun har en handlingsplan.

Det går inte att fullständigt förlita sig på att regeringen fixar allt!

Vi måste också ta initiativet och handla på de lokala planet!

Jag anser, som jag har anfört i Halmstads kommunfullmäktige vid ett antal tillfällen, att dessa frågor måste stå i fokus i Halmstad kommun framöver.

Därför föreslår jag att Arbetsmarknadsenheten får en självständig och framträdande roll direkt under KS.

Annonser