Pligg kan inte dras ut

Svenskarna gillar inte att pensionärer betalar mer i skatt än anställda. Det skriver socialdemokraterna och lovar ändring vid ett regeringsskifte.

Den genomsnittliga pensionären betalar 700 kronor mer i skatt per månad jämfört med en person som arbetar, skriver socialdemokraterna som lovar att alla ska betala lika mycket i skatt i händelse av ett regeringsskifte efter valet.

Det låter bra.

Men fördelningspolitiskt är det ingen bra åtgärd.

Om socialdemokrater inför en avdrag motsvarande jobbskatteavdraget, gynnar det rika pensionärer.

Det gynnar pensionärer med månatliga insättningar från diverse pensionssystem som vida överstiger en fattig pensionärs månadsinkomst.

Den största villfarelse i vår tid är att socialdemokraterna tar från det rika och fördelar insamlade skatteintäkter till det fattiga.

I verkligheten är det medel- och låginkomsttagare som får leverera mest i skatter och avgifter till staten.

Det den gruppen som skall betala även denna gång.

Dogmerna sitter som pligg i läder.

”Pligg kan inte dras ut, men brukar falla ut när lädret gissnat” – som Strindberg uttryckte det!

Annonser