Konkurrensen kräver måttliga löneökningar

Sverige utmärker sig som mest arbetstagarvänlig land, med fem veckors semester och ett antal ledighetsregler som gör det möjligt för en anställd att vara borta från jobbet.

Om Sverige vore inte utsatt för en mördande konkurrens på den globala marknaden hade kanske det inte spelat någon roll.

Men dessa ledighetskostnader belastar kostnaden för varor och tjänster som skall gå på export.

Utöver dessa frikostiga ledighetsregler sker en löneökning varje år på minst tre procent.

Löneökningen är helig.

Den sker oavsett hur det går för företaget.

Inte undrar på att tillverkningsindustrin och i viss mån även forskning och utveckling flyttat till andra länder.

I den klassiska socialistiska vokabulären finns det två huvudbegrepp – arbetare och arbetsgivare.

Arbetsgivarna antas att vara kapitalister och arbetstagarna förutsätts att vara socialister. Det ges ingen utrymme för nyanser.

Dessa begrepp har bitit sig fast i politikers sinne så djupt att verklighet förvrängs till att passa in i den världsbild som gällde för länge sedan.

”Man kan inte diskutera fördelningen av produktionens avkastning utan att samtidigt direkt eller indirekt beröra frågor som gäller produktionens omfattning och utveckling. Skatterna kritiseras därför att det försvårar kapitalbildningen. Hela utjämningspolitiken kommer alltså in som en faktor av betydelse för produktionens utveckling” skrev Wigforss.

Nu har vi facit – den svenska industrin har under åren beskattats och dränerats på kapital.

Man kan faktiskt prisa sig ur marknaden.

Annonser

En reaktion på ”Konkurrensen kräver måttliga löneökningar

Kommentarer inaktiverade.