Alla blir vi äldre, alternativet är inte bättre

Här är ett kristdemokratiskt fempunktsprogram för att förbättra vården av äldre.

Möjligheterna att samla all service för äldre under ett tak.

Det kan handla om hemtjänst, äldreomsorg, vårdcentral och hemsjukvård som erbjuds den äldre samlat och att en och samma enhet får ett helhetsansvar för en person.

En akutgaranti som går ut på att ingen ska behöva vänta längre än fyra timmar för att få vård på en akutmottagning och att de äldsta ska få vipstatus i vården.

Förbättra kontrollen av hur läkemedel används av äldre.

En ökad satsning på en värdig vård i livets slutskede.

Annonser