Halmstads kommun och tillgänglighet

Regeringens mål med handikappolitiken är:

En samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet

Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Tre arbetsområden är särskilt prioriterade; regeringen ska arbeta för:

Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder

Att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder

Att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande

Så ser det ut i Halmstad:

Befolkningsprognos för Halmstad kommun 2008-2020 (och bedömning utifrån riksstatistik) 2008 2015 2020
Totalt i Halmstads kommun 90 241 94 040 96 878
Rörelsehinder 5 550 5 735 5 910
Hörselskador 9 800 10 250 10 560
Synnedsättning 1 225 1 315 1 360
Astma 4 600 4 800 4 940
Allergi 5 500 5 735 5 910
Läs- och skrivsvårigheter 3 230 – 6 500 3 385 – 6 770 3 490 – 6 975

Behoven är redan stora och ökar hela tiden.

Jag anser att Halmstads kommun skall samordna nämndernas arbete och påskynda redan beslutade åtgärder.

Annonser

En reaktion på ”Halmstads kommun och tillgänglighet

Kommentarer inaktiverade.