Hårdare konkurrens

Naturbegåvningar fördelade enligt ett fördelningsmönster.

Med fåtal genier och fåtal mindre begåvade i varje given yrkeskategori.

Flertalet medborgare hamnar i där i mellan.

Detta gäller för alla länder.

Det finns inget undantag för Sverige.

Det är fel att tro att vi kan bar uppfinna och designa och låta tillverkning ske någon annanstans.

Hjärnan och händer fungerar bäst tillsammans, där det sker tillverkning där sker också utveckling.

Kunskap är tillgänglig globalt på helt annan sätt nu än förr.

Och konkurrensen är hårdnar.

Därför behövs det elitskolorna och spetsindustrin i Sverige.

Annonser