Skolbolagen bör ha en försäkring


Allmänna skolpliktens införande år 1842.

Privata skolor har funnits ännu längre tillbaka i tiden och var privata även ekonomiskt sätt.

Villkoret för att fristående skolor skulle få statligt stöd var att de erbjöd en undervisning som saknades inom det ordinarie skolsystemet.

Med friskolereformen 1992 kom systemet med kommunala bidrag till fristående skolor.

Villkoren för att starta en friskola var till en början relativt oreglerat men kom att skärpas sedan socialdemokraterna återtagit den politiska makten 1994.

Bland annat infördes ett krav på att varje friskola måste ha minst 20 elever och att etablerandet av en friskola i ett särskilt område inte får ha påtagligt negativa följder för den offentliga skolverksamheten i kommunen.

Nu har friskolorna blir fler och alltmer populära.

Och färre elever söker sig till kommunala gymnasieskolor.

Vad vi ser nu är att ett antal stora skolkoncerner etablerar sig nu över hela landet, köper upp mindre skolföretag och tar in riskkapital på internationell valutamarknaden.

Denna utveckling är oförutsedd och har inte kunna beakta av lagstiftarna.

Det kan komma ett läge då i vissa kommuner finna bara friskolor kvar.

Därför anser jag att skolbolagen får ha en försäkring som garanterar att eleverna inte lider skada om skolan går i konkurs.

Idag är det kommunen som fullt ansvarar för att eleverna får skolgång.

Den som tar över skolgången bör också får ansvara under en övergångstid.

Så kommunen eller annan aktör har rimlig tid att ta emot de elever som kan drabbas.

Det är inte en orimlig tanke att företag som driver skolor i vinstsyfte också försäkrar sig mot de risker det innebär att driva vinstgivande verksamhet.

Det kan inte vara meningen att kommunen skall stå för alla risker medan skolbolagen befrias från allt ansvar och risktagande.

Jämför gärna med resebranschen, Resebranschen var också oreglerad fram till 1972 då Resegarantilag (1972:204) infördes.

Resegarantin visade sig att vara ett bekvämt medel att stoppa all ny konkurrens eftersom den är ett stort hinder i konkurrensen då det krävs ett betydande eget kapital eller andra finansiella åtaganden.

En försäkring däremot, kan anpassas till verksamhetens storlek och kan vara mera lämpligt för skolbolag.

Det är skolverkets och friskolornas organisationer som bör utarbeta villkoren som är acceptabla för alla berörda parter.

Annonser

En reaktion på ”Skolbolagen bör ha en försäkring

Kommentarer inaktiverade.