Friskolor i Halmstad, votering i KS

Ärenden med ansökan från friskolor behandlades i kommunstyrelsen idag.
Jag la ner min röst vid votering.
Det är en markering från oss kristdemokrater.
Med motiveringen att skolornas ansökan tillför inget som på ett avgörande sätt ökar elevernas valfrihet.
Och att med minskande antal elever framöver är det en utbudsminskning som står inför dörren.
Beredningens förslag till beslut ersattes av text med följande formulering:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Skolinspektionen att bevilja ansökan att som yttrande till skolinspektionen på ansökan från skolan X framföra att en etablering av skolan X skulle öka valfriheten för eleverna mellan olika utbildningsanordnare i kommunen. Etableringen kan innebära att kommunen måste anpassa sin skolorganisation utifrån de val som eleverna gör och bedöms därför på kort sikt, men inte på lång sikt, medföra ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för Halmstads kommun. I ett längre perspektiv kan ett ökat utbildningsutbud leda till ökad kvalitet och effektivitet.

Kommunen har en grundläggande positiv syn på friskolor och skolor med andra huvudmän än Halmstads kommun. Idag finns ett antal olika etableringar av utbildningsanordnare i kommunen. Enligt kommunens demografiska prognoser kommer Halmstads kommun att ha ett vikande elevunderlag under flera år framöver. Kommunstyrelsen är därför angelägen om att de gymnasieutbildningar som erbjuds i Halmstad är
bärkraftiga, håller en hög kvalitet och inte bidrar till utarmning av utbildningsutbudet.

Resultat av votering bliv bifall till ordförandens förslag  med ordförandens utslagsröst.
S och vänsterpartiet röstade  Nej.
Det är vår förhoppning att  leder det till en skärpning i skolfrågor framöver.
Mer om friskolor i Halmstad:

http://kdhalmstad.wordpress.com/

Annonser

En reaktion på ”Friskolor i Halmstad, votering i KS

Kommentarer inaktiverade.