Greendex

Greendex är ett mätetal som anger miljömässigt hållbar konsument beteende.

Det är tredje året i rad som National Geographic och GlobeScan presentera sin rapport om konsumenternas beteende.

Konsumenter med den mest miljömedvetna beteende finns i Indien, Mexico, Ryssland, China, Mexico, Ungern, Japan, England, och Canada enligt rapporten.

Sämre resultat noteras för Tyskland, Spanien, Sverige, Frankrike och Sydkorea.

Läs hela rapporten på:

http://environment.nationalgeographic.com/environment/greendex/

Begreppet ”hållbar utveckling” definieras ofta som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Genom att betona generationsperspektivet återspeglar denna definition mycket väl en av de principer som är grundläggande för kristdemokraternas förhållningssätt till miljön, det vi kallar förvaltarskapsprincipen. Med detta menas att människan är förvaltare av – och inte herre över – skapelsen. Det ger oss människor ett speciellt ansvar. Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer.   – från kristdemokraternas principprogram.

Med länken nedan kan vi räkna ut vårea pesonliga Greendex:

http://environment.nationalgeographic.com/environment/greendex/calculator/

Annonser

En reaktion på ”Greendex

Kommentarer inaktiverade.