Tiopunkts program för familjer

Maria Larsson, vice partiordförande och Äldre- och folkhälsominister presenterade parties 10 punkts förslag för familjer i helgen:

Kristdemokraterna har i regeringsställning bidragit till att utveckla mångfalden inom barnomsorgen bland annat genom vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng.

En utveckling av vårdnadsbidraget behöver ske framöver.

Det ska vara obligatoriskt för kommuner att införa och erbjuda vårdnadsbidrag.

Samtidigt är det rimligt att höja nivån för vårdnadsbidraget till 6 000 kr per månad och barn.

Denna summa ska vara beskattad och pensionsgrundande.

Partistyrelsens förslår:

Familjecentraler ska finnas i alla kommuner.

Alla kommuner ska erbjuda ett generellt föräldrastöd till alla med barn – från 0 enda upp till 18 år.

Kommuner ska ha en skyldighet att införa vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget bör höjas till 6000 kronor per månad och barn och vara beskattat och pensionsgrundande.

Förtydliga barn- och ungdomshabiliteringsuppdraget att samordna insatserna för barn och unga med rörelsehinder och flera funktionsnedsättningar

Socialtjänsten, skolan och polisen ska samverka och stödja ungdomarnas föräldrar i deras ansvar att fostra sina barn.

Individuella handlingsplaner ska utarbetas för ungdomar som bedöms vara i risksituationer.

Kommunerna bör tillhandahålla möjligheter till familjerådslag.

Genomför en statlig satsning på metodarbete i den sociala barn- och ungdomsvården.

Möjligheten för engagerade medborgare att organisera sig i väntjänst bör finnas i alla kommuner.

Inför en lagreglerad möjlighet för äldre par att bo tillsammans, även om deras vård- och omsorgsbehov skiljer sig åt – en parboendegaranti i äldreomsorgen.

Annonser

En reaktion på ”Tiopunkts program för familjer

Kommentarer inaktiverade.