Tvångsäktenskap, barnäktenskap och en riksdagsmotion från KD


Enligt gällande lagstiftning accepteras inte tvångsäktenskap och barnäktenskap i Sverige.

Ändå förekommer det att unga människor som lever här tvingas att ingå äktenskap.

Det finns också de som ingår äktenskap före 18 års ålder.

Det finns i dagens Sverige föräldrar och andra närstående som tvingar ungdomar att gifta sig med personer, som de inte känner, inte älskar och inte vill gifta sig med.

Tvångsäktenskap är helt enkelt bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Det är en form av våld i hemmet och barnmisshandel som bidrar till ett samhälles problem.

De fysiska och psykiska följderna av tvångsäktenskap kan vara förödande.

Några av de unga flickorna utsätts för fysiskt och sexuellt våld och psykisk misshandel.

Flickor som motsätter fullborda facket ofta slagna eller våldtagna.

När äktenskapet fullbordats får hustrun uppfattas som permanent ”förstört”.

Även om hon ogiltigförklarar tvångsäktenskap, kommer hon hitta troligen själv landsförvisad av sin familj och etnisk gemenskap.

Ibland går det till så att en ung flicka eller pojke sätts i en situation där familjöverhuvud kräver det.

Barn som är så unga och oerfarna, att de inte har mod och kraft att säga emot.

I andra fall där en ungdom vägrar att gå med på att gifta sig med en person, som familjen och släkten har valt ut.

Familjens intresse sätts hela tiden före den enskilda ungas mänskliga rättighet att bestämma över sin egen kärlek och sitt val av äktenskapspartner.

Barnäktenskap är en plåga som drabbar miljontals flickor. De stängs in i ett liv som ofta är fyllt av smärta och elände. Att tvinga barn till förtida giftermål är inte bara fysiskt och psykiskt skadligt – det innebär också ett övergrepp mot deras individuella frihet. Barnäktenskap förekommer över hela världen, inte minst i Europa. Bland de ca tre miljoner romerna i Central- och Östeuropa är barnäktenskap ett vanligt förekommande fenomen (bl.a. i EU-kandiderande Rumänien). Romerna anses vara Europas fattigaste folkgrupp och deras levnadsnivå ligger i nivå med Botswana och Zimbabwe enligt en FN-rapport från 2003. Här krävs det tydliga krav från Sverige och EU för att förhindra denna form av brott mot mänskliga rättigheter, vilket bör krävas i förhandlingar med kandiderande medlemsländer till Europeiska unionen. Det krävs också insatser för att minska fattigdom och öka utbildningsnivån. Länder i Afrika söder om Sahara har en mycket hög andel gifta flickor i åldern 15-19 år (Kongo-Kinshasa 74 procent, Niger 70 procent och Uganda 50 procent). I Afghanistan säljer fattiga bönder sina döttrar för att kunna betala skulder. Traditionen i Afghanistan har varit att flickor gifts bort så fort de når puberteten. Men till och med sjuåriga flickor har sålts till äldre män. Krafttag krävs mot denna form av grov kränkning av de mänskliga rättigheterna.” – så står det att läsa i riksdagsmotion 2004/05:U308 av Rosita Runegrund m.fl. (kd).

Därför känns det extra glädjande för kristdemokrater att regeringen ger en särskild utredare, justitierådet Göran Lambertz, i uppdrag att utreda tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Annonser