Halmstad, en stad som kännetecknas av bildning, kultur, företagsamhet och harmoni

Valmanifest 2010 för Ramesh Chibba

Tylösand strand, Halmstad

Familjen och äldrevård

Större öppenhet för alternativa lösningar i barnomsorgen, mindre barngrupper på dagis.

Bättre förutsättningar för alternativa lösningar för barnomsorg.

Vårdnadsbidrag höjs till sex tusen kronor per månad.

En fortsatt satsning på ungdomar i Halmstad.

Tidigt identifiera de barn som befinner sig i riskzonen och ge familjen stöd och hjälp.

Generösare bedömning av bistånd inom äldreomsorg.

Möjlighet till specialanpassad måltid enligt överenskommelse skall finnas inom ramen för den normala bespisningskostnaden.

Enskilde pensionären skall ges möjlighet att anpassa måltiden efter egna önskemål.

Skolan

Arbeta för förbättringar i skolan verksamheter.

Särskolor skall hålla samma kvalitetsnivå som övriga skolor.

Integration

Arbeta för en ökad integration i Halmstad.

Bevaka och främja varumärket Andersberg – och bevaka Hallandspostens rapportering av händelser i Andersberg.

Arbetsmarknad

Arbeta för att skapa flera praktikplatser inom Halmstads  kommunala verksamheter.

Fortsätta att verka för Trainee verksamhet i Halmstad.

Stadsplanering, natur och miljö

Arbeta för att fler hyresrätter byggs i Halmstad och att lägenheter byggs för ungdomar och för äldre.

Utveckla ytterområden Getinge, Åled, Oskarsström, Sennan, Simlångsdalen och Eldsberga.

Lägre priser på bussbiljetter – det skall vara möjligt att få återresa på samma biljett inom fyra timmar.

Sammanhängande grönområden bevaras, både för djurens och för människor. Stopp för förtätning av bebyggelse som går ut över gröna ytor.

Prins Bertils stig förlängs fram till till Heagård.

Najaden flyttas till ett reparationsställe och kajen framför Slottet görs om till en gästhamn.

Ekonomi

Förbättra villkoren för mindre och medelstora företag.

Skattebefria arbetande kapital och sparade vinster i företag.

Höja summan för avdragsrätten vid representation.

Annonser