Föräldrarförsäkring måste förändras

I Sverige har vi en i huvudsak bra föräldraförsäkring.
Men den är inte fullt så flexibel som den borde vara i ett land som på allvar vill underlätta föräldrarnas vardag.
Föräldraförsäkringen är ett exempel på hur politiker valt att göra styrande begränsningar för hur den kan användas.
Syftet har varit att i möjligaste mån bestämma hur länge och av vem försäkringen ska användas.
I praktiken har familjepolitiken förvandlats till arbetsmarknadspolitik.
Vi föreslår därför  förändringar i föräldraförsäkringen som gör den mer anpassad till föräldrars egna situation.
I dag kan båda föräldrarna vara hemma med sitt nyfödda barn i tio dagar.
Men vi tycker att de föräldrar som vill ska kunna vara hemma längre tid samtidigt.
Många föräldrar skulle uppskatta möjligheten att tillsammans under en tid anknyta till barnet och få ett fungerande vardagsliv när livssituationen förändrats.
Det ska vara en möjlighet som självklart också ska kunna utnyttjas när mer akuta behov uppstår, till exempel vid amningsproblem, kolik eller ständiga nattvak.
Så skriver Görn Hägglund och Emma Henriksson i Aftonbladet idag.
Läs hela texten på

Annonser