Bostadspolitik, valmanifest, Mats Odell

En framsynt bostadspolitik i valmanifest:

Här är några viktig punkter:

Avskaffad statlig fastighetsskatt (mindre krångel)

Avskaffad stopplag för ombildningar

Avskaffade byggsubventioner som driver upp priser och styr hur folk bor

Allmännyttan långsiktigt affärsmässig

Fler investeringar i hyresrätter på sikt

Alla hyresvärdar får förhandla

Skattefri uthyrning av upp till halva privatbostaden (lägre bostadskostnad för studenter och inkomstförstärkning för uthyraren)

Friare hyressättning vid uthyrning av privatbostad (skulle enligt Stockholms Handelskammare skapa 55 000 bostadstillfällen bara i Stockholmsområdet)

Ingen återinförd fastighetsskatt/förmögenhetsskatt

Avvecklad taxeringsvärdessystemet

Tack Mats Odell

Annonser