Valfrihet är inte farligt

Vi kristdemokrater i Halmstad har medverkat till en ökad valfrihet i Halmstads kommun.

I hemtjänstens service och omsorg, bland annat.

Det har varit ett antal insändare i Hallandsposten med frågor och kommentarer.

Och några vid torgmöten med väljarna.

En del undrar om vi behöver all denna valfrihet som det talas om?

Andra undrar om valfrihet är verkligen till fördel för elever, äldre och andra berörda?

Orkar vi välja när det det är krissituation och när vi saknar jämförande information?

Här är ett bra svar:

”Vi som är övertygade om att valfriheten är något gott måste försöka förstå den oro som finns och förklara fördelarna med att kunna få välja var och hur man vill bo på äldre dagar. Risken finns annars att en del väljare satsar sin röst på Socialdemokraterna i villfarelsen att det är de som står för trygghet och rättvisa – trots att det sannolikt kan bli både orättvist och otryggt när någon annan får välja åt oss.

Många tycker att det är besvärligt att behöva tänka själva och välja: Alltför många har vant sig av med det under alla år av S-märkt styre. Det finns en föreställning om att möjligheten att välja mellan olika alternativ också utgör en påtaglig risk för att så att säga välja fel.

Tvärtom är det så att valfriheten ger en generell kvalitetshöjning. Många trodde att friskolereformen skulle medföra sämre kvalitet i de kommunala skolorna. Men så blev det alltså inte. Valfrihet höjer kvaliteten och ökar mångfalden. Människor är olika och har olika behov och önskemål. Den tanken är främmande för vänstern. I stället för man yviga resonemang om att valfrihet bäddar för ”orättvisa.” – så skriver redaktör Maria Wilhelmsson i Kristdemokraten.

Hela texten finns på:

http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=29253Annonser