Svarta svanar närmar sig den sociala välfärden


Det som händer i Grekland liknar i mångt och mycket sovjetunionens ekonomiska kollaps.

Där makthavarna, arbetstagare och pensionärer skulle få löner och livränta i utbyte mot stöd för regeringen.

Och utgifter skulle finansieras av offentliga skulden.

Keynesianismen utvecklades som ett medel att skapa en efterfråga oberoende av inkomster från privata sektorn.

I Grekland användes statliga medel för att täcka offentliga sektorns underskott och välfärdens utgifter, år efter år.

Och statsskulden blev till slut lika stor som BNP.

Nu när Grekland har fått sämre kreditvärdighet har räntekostnader blivit större än tillväxten i procent.

Det leder till ytterligare försämringar.

Efter Grekland följer sannolikt Spanien, Portugal och England i samma ekonomiska spår.

Nu flyger svarta svanar och när hoppet övergår till rädsla fortsätter de att närma sig den sociala välfärdsstaten.

Om Lehman Brothers var en kris för kapitalism är den grekiska finanskrisen en exempel på en kris för en socialistiskt experiment i ett  land där löner och förmåner tilläts att vida överstiga ekonomins bärkraft.

En marknadsekonomi med etik är utgångspunkten för kristdemokratisk ekonomisk politik.

Det är en marknadsekonomi som tar hänsyn till alla människors okränkbara och lika värde; en ekonomi som skapar välstånd utifrån en tydlig etisk grund.

Vår vision är ett starkt och välmående land, där det personliga ansvarstagandet betonas samtidigt som det finns en vilja att ta tillvara varje människas behov i svagare stunder; ett föregångsland i miljö- och klimatarbetet; ett land där företag stimuleras att ta sitt sociala ansvar.

Den ekonomiska krisen i Grekland lämnar ingen oberörd.

Sverige är ett litet exportberoende land som är beroende av den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld.

När de ekonomiska aktiviteterna avtar i vår omvärld påverkar det Sverige mer än andra länder. Ingen vet idag hur djup eller långvarig krisen blir.

Detta innebär att ansvarstagande måste genomsyra det ekonomiska beslutsfattandet, så att de långsiktiga offentliga finanserna inte äventyras.

Brist på ansvarstagande för ekonomin riskerar att slå direkt mot den offentliga välfärdens kärna i form av nedskärningar i sjukvård, skola och äldreomsorg samt leda till skattehöjningar som skulle öka arbetslösheten.

Sådana åtgärder drabbar främst dem med små ekonomiska marginaler.

En god kommunalekonomi är grunden för utveckling även på lokalt nivå och borgar för bättre service till medborgarna.

På tisdag den 11 maj presenterar vi  med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och SPI budgeten för 2011, 2012 och 2013.


Annonser