Lägre skatter ger ökad välfärd

Nu vill Socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet, höja skatter.

Med Mona Sahlin som statsminister och Thomas Östros som finansminister blir Sverige blir ett dyrare land att leva i – även för pensionärer.

”Man kan inte diskutera fördelningen av produktionens avkastning utan att samtidigt direkt eller indirekt beröra frågor som gäller produktionens omfattning och utveckling. Skatterna kritiseras därför att det försvårar kapitalbildningen. Hela utjämningspolitiken kommer alltså in som en faktor av betydelse för produktionens utveckling” skrev Wigforss.

Den svenska industrin har under åren beskattats och dränerats på kapital i sådan omfattning att tillverkningsindustrin har fått fötter.

Med socialdemokratisk politik avstannar förmögenhetsbildningen.

Och industrin flyttar till länder där skatter och kostnader är låga.

Och företag säljs till länder där skatter är lägre och kapitalbildning är möjligt.

I en värld där jobben och kapitalet rör sig fritt över gränserna urholkas välfärden av att våra höga skatter gör att få jobb skapas och få investeringar sker i Sverige.

Till skillnad från socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet vill vi kristdemokrater sänka inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare och höja gränsen för statlig skatt så att utbildning och förkovran lönar sig.

Vi vill stimulera till företagande och förmögenhetsbildningen i Sverige.

Då stannar svenska företag i svenskt ägo.

Lägre skatter ger ökad välfärd.

Annonser