Jan Eliasson i kommunstyrelsens sessionssal i Halmstad

Förre utrikesministern, ambassadören, FN ordförande och chef för Utrikesdepartement Jan Eliasson höll en halvtimme lång intressant föredrag om Europa och framtid i samband med kommunstyrelsens sammanträde.

Under dagen hade Jan Eliasson varit på Halmstads Högskola och på Halmstads bibliotek för en offentlig möte. Över trehundra personer lyssnade på Jan Eliasson på förmiddagen.

Jan Eliasson erinrade åhörarna att perioden 1930 till 1945 var den blödigast i Europas historia, med över femtio miljoner döda, varav hälften civila.

Det ger en indikation på vikten av EU och FN.

Jan Eliasson anser att det inte längre finns en inrikes och en utrikespolitik.

Människors och länder är beroende av varandra, oavsett var i världen man bor.

Vi få vara aktiva i FN, EU, Norden, och i länder kring Östersjön.

Vi få oförtröttligt framföra svenska värderingar och synpunkter i alla dessa forum.

Vi får ta del av och vara aktiva i internationella sammanhang.

Över 1.4 miljarder människor saknar ren dricksvatten och över 2.4 miljarder människor saknar en toalett.

Visst kan vi använda den goda anseendet Sverige har för föra fram våra värderingar i världen.

Eliasson pekade på olika de olika nivåer där man bör vara aktiv, Norden, Östersjön, EU och FN.

En mycket engagerad och erfaren diplomat som är samtidigt en underbar människa att lyssna till. Och med syn på svensk utrikes politik stämmer väl övererns kristdemokraternas:

För att främja världsfreden, minska de globala klyftorna och miljöförstöringen krävs ökat internationellt samarbete, vilket främst sker på global nivå via FN, på regional nivå inom EU, Europarådet och OSSE, och genom det nordiska samarbetet. Alla dessa internationella samarbetskanaler är mycket viktiga. Samtidigt är det viktigt att Sverige och andra länder inte värjer sig för att eftersträva betydande reformer och effektiviseringar av de internationella organisationerna. Kristdemokraterna vill här särskilt nämna FN. FN måste effektiveras och reformeras för att klara sina mycket omfattande och komplicerade uppgifter.

För att behålla goda internationella kontaktytor i tider av ökad globalisering och för att kunna följa politiken på nära håll i andra länder, stödjer vi en stark och bred utrikesförvaltning. Sverige behöver fler kontaktpunkter i utrikesrepresentationen, inte färre.

Annonser