Vårdnadsbidraget ger dubbelvinst

Vårdnadsbidraget har nu införts i alla kommuner i Halland förutom Laholm och Hylte.

Reglerna ser lite olika ut i de olika kommunerna, men oftast ges bidraget då barnet är från ett till tre år.

I Halmstad betalas det bara ut till dess barnet fyller två.

Bidraget är på 3000 kronor i månaden.

Ett femtiotal föräldrar har använt sig av denna valfrihetsreform i Halmstad.

En ökning av vårdnadsbidrag till den dubbla skulle ge fler föräldrar denna möjlighet.

En nyligen genomfört Sifoundersökning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget.

Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent ha kvar eller öka nivån på vårdnadsbidraget.

Nu arbetar vi kristdemokrateri Halmstad för en höjning av vårdnadsbidrag från tretusen till sextusen kronor.

Vi anser att det skulle bli fördelaktigt för kommunen. En förskoleplats kostar kommunen cirka 125 000 kronor om året.

Med ett höjt vårdnadsbidrag skullekostnaden stanna vid 77 000 kronor.

Det ger en besparing på 53 000 kronor per förskoleplats i den kommunala budgeten och valfrihet för föräldrar.

Annonser