Vårdnadsbidrag ger valfrihet


En ny Sifoundersökning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidraget.

Sifo kan också visa att hela 85 procent av svenska folket säger nej till mer tvångsdelning av föräldraförsäkringen, som är ytterligare en av alla de frågor där den rödgröna oppositionen vill låta politiska beslut styra enskilda människors vardag. Endast 8 procent anser att riksdagen ska lagstifta om hur många månader pappan eller mamman ska ta ut av föräldraförsäkringen.”

Så skrev Göran Hägglund, Emma Henkrisson och Mikael Oscarsson i SvD.

I dag har vårdnadsbidraget införts i 123 av landets kommuner och är till för föräldrar som vårdar sina egna barn som är mellan ett och tre år gamla.

Vårdadsbidraget har nu införts i samtliga kommuner i Halland förutom Laholm och Hylte.

Syftet med det är att ge föräldrarna möjligheten att vara hemma med barnen.

Reglerna ser lite olika ut i de olika kommunerna, men oftast ges bidraget då barnet är från ett till tre år.

I Halmstad betalas det bara ut till dess barnet fyller två.

Bidraget är på 3000 kronor i månaden.

Andra regler som ska vara uppfyllda är att barnet ska vara folkbokfört i kommunen och föräldrapenningen ska ha utnyttjats i 250 dagar.

Dessutom krävs det att barnet skall inte ha plats i förskoleverksamhet.

Vårdnadsbidrag går inte att kombinera med l arbetslöshetsersättning.

Ett femtiotal föräldrar har använt sig av denna valfrihetsreform i Halmstad. En ökning av vårdnadsbidrag till den dubbla skulle ge fler föräldrar denna möjlighet. Mer om vårdnadsbidrag finns att läsa på:

http://www.utb.halmstad.se/utb/vetamer/Vardnadsbidrag/

Nu arbetar vi kristdemokrater i Halmstad för en höjning av vårdnadsbidrag från tretusen till sextusen kronor.

Vi anser att det skulle bli fördelaktigt för kommunen.

En förskoleplats kostar kommunen cirka 120 000 kronor om året.

Med ett höjt vårdnadsbidrag skulle kostnaden  stanna vid 72 000 kronor.

Det ger en besparing på 48000 kronor i den kommunala budgeten.

Och valfrihet för föräldrar.

Bilden ovan från vänster Ramesh Chibba, Anna Lena Cumtell, Magnus Hedman

Annonser