Migration och integration

Migration anses vara en av de definierande globala frågor nu i början av tjugoförsta århundradet, då fler och fler människor är i rörelse i dag än på någon annan plats i mänsklighetens historia.

Det är inte svårt att förstå varför människor från fattigare delar av världen vill flytta till rikare länder.

Människor har alltid flyttat inom regionerna eller från en region till en annan för att förbättra sin levnadsstandard, att ge sina barn bättre möjligheter att komma framåt, eller att fly från fattigdom, krig och hungersnöd.

Det är en denna grundregeln om migration som styrs sedan tidernas begynnelse.

Det finns nu ca 192 miljoner människor som lever utanför sin födelseland, vilket är ungefär tre procent av världens befolkning.

Det är inte bara svenska turister som gynnas av det moderna transportmedel som ger oss möjlighet att åka på semester.

Det gynnar även människor som är fattiga, förföljda eller på flykt från krigszoner.

Med hjälp av den moderna transportmedel kan de söka skydd och bättre framtid i rikare länder.

De fattiga och missgynnade kan se stora skillnader mellan sin levnadsstandard och andras i rikare länder.

Det är inte konstigt att de vill ändra sin livssituation.

Så gjorde också drygt en miljon svenskar när det begav sig.

Svenskar som drömde om en bättre liv i ett annat land, bröt upp och åkte i väg till ett främmande land långt borta.

Och skrev brev hem för att berätta om sin nya liv.

Idag är det emigranter från fattiga länder som skriver brev och berättar om sin vardag och hur bra det har det i Sverige.

Även fattiga i andra delar av världen kan nu flytta till länder där det finner bättre framtidsutsikter.

Utmaningen för alla länder är hur man skall reglera och hantera dessa storskaliga migrationsströmmar.

Med den ekonomiska globaliseringen och en ökad internationell handel finns också en ökande efterfråga på rörlighet för yrkesverksamma.

Framsteg inom transport-och kommunikationsteknik länkar platser och människor globalt.

Och leder till uppkomsten av en ”transnationell migration utrymme”.

Detta sprids över mer än en geografisk plats där invandrare kan skytteltrafik mellan flera hem. Förutom fysiska rörelser, flödet av information, kompetens och penningförsändelser är att de andra delarna av ”transnationell migration utrymme”.

Den mest omedelbara resultatet av detta fenomen är den växande acceptans av dubbelt medborgarskap och rösträtt.

Staterna erkänner nu att ett medlemskap inte längre territorium-baserade.

Politiker måste utveckla en omfattande förståelse av den flerdimensionella fenomenet migration för att hantera det effektivt.

En övergripande och en samarbetsstrategi för internationell migration förvaltning är nödvändigt för att hantera migrationstrycket av detta århundrade.

En sådan strategi som innehålla riktlinjer och program för migration och utveckling, underlätta migration, reglera migration och påtvingad migration.

För att bli framgångsrik, internationell migration förvaltning inte kan genomföras av regeringar ensidigt.

Det finns många globala trender bakom dagens mobila värld som kommer att påverka migration och integration:

  • Demografiska utvecklingen
  • Ekonomiska skillnaderna mellan utvecklingsländer och industriländer
  • Liberalisering av handeln kräver en mer rörlig arbetskraft
  • Kommunikationsnät som sammanbinder alla delar av världen
  • Transnationell migration

Vi kristdemokrater vill betona alla människors samma absoluta och okränkbara värde. Det är en universell människosyn.

Vi kristdemokrater står därför för det mänskliga och generösa regler för invandring.

Annonser