Bygg en gästhamn vid Slottet i Halmstad

”Najaden har fått sin diagnos: fartyget har omfattande skador i trä- och stålkonstruktioner och det kostar omkring 24 miljoner kronor att få henne i fullgott skick igen.” Så skrev Hallandsposten häromåret med anledning av en rapport från Statliga Marinmuseum i Karlskrona.

Ovanför vattenlinjen handlar det om däck och fribord som sakta håller på att ruttna.

Under vattenlinjen är det främst skador som orsakas av att stålspanten rostar, vilket också påverkar bordläggningen negativt.

Någon kalkyl för vad det skulle kosta att få henne i seglingsduglig har inte gjorts.

En utredning som har gjorts visar att om skeppet ska renoveras utan finansiering av andra intressenter handlar det om en utgift på drygt 41 miljoner kronor.

Kostnaden kan bli lägre om medel från EU och AMS betalas ut till ett renoveringsprojekt för Najaden.

En extern finansiering kan förlänga åldrande och skrotfärdiga Najadens liv och vara en glädjande för Najadens vänner och alla andra som älskar Najaden.

Det är uppenbart att Najaden kommer att vara borta från den nuvarande kajplatsen under en lång tid.

Jag föreslår därför, att Najaden flyttas till en plats där en eventuell ombyggnad kan ske.

Det bör ske redan nu.

Och att kajplatsen används tillsvidare som en gästhamn.

En gästhamn mitt i city kommer att ge Halmstad en attraktionskraft utöver det vanliga.

Bild: Jonas Ericsson, Najaden i Nissan framför Halmstad slott.

Annonser