Tillgänglighetsmiljonen görs tillgängligt för satsningar.

I dag beslutade kommunstyrelsens beredningsutskott att dela ut medel till nämnder från ”Tillgänglighetsmiljonen” för att genomoföra  åtgärder som förbättrar för funktionshindrade.

Syftet är att hinder för funktionshindrades rätt att delta fullt ut i samhället skall tas bort. Personer med funktionshinder är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.

Arbetslivsnämnden föreslås få 160 000 kronor ur tillgänglighetsmiljonen till studiecirklar för läsombud, fortbildningsdag och förläsning. Syftet är att hemvårdsförvaltningens och socialförvaltningens personal ska få bättre kunskap om läsbehov och anpassade texter samt att inspirera till att läsa högt.

Kommunala handikapprådet får 20 000 kronor för att kunna dela ut årets tillgänglighets- och bemötandepris. De får också 10 000 kronor för uppdatering och tryck av tillgänglighetsguiden.

Angelägna åtgärder, men tyvärr räckte inte pengarna till alla nämnder som hade ansökt om det.

Vi kristdemokrater i Halmstad vill gärna se en fortsättning på denna satsning även efter 2010.

Annonser