ÄR Andersberg färdigutvecklad i december 2010?

Lokala utvecklingsavtal för 2008-2010

I regeringens arbete med att bryta utanförskapet bidrar det urbana utvecklingsarbetet till att hitta samverkansformer för det långsiktiga förändringsarbetet i stadsdelar som har ett utbrett utanförskap. Grunden för en lokal samverkan i dessa frågor läggs framför allt genom lokala utvecklingsavtal.

Halmstads kommuns olika förvaltningar, landstinget samt fastighetsbolagen Hfab och Stena samarbetar utöver det vanliga med integrationsfrågor för de boende i Andersberg.

Intentionen i var att bryta utanförskapet och öka graden av delaktighet för boende i Andersberg.

Regeringen har valt att benämna satsningen ”urban utveckling”. En svårtolkad benämning.

Den svenska invandrarpolitiken syftar till att fostra och lära invånare med invandrarbakgrund att leva efter svenska normer.

Denna ambitiösa projekt måste visa några synbara resultat.

Är Andersberg färdigutvecklad i december 2010?

Här är länken till dokumentet:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10666/a/105661

Annonser