Eftersatt underhåll, en dyrköpt besparing

”Mitt i den ekonomiska krisen genomför Halmstads kommun stora satsningar på att åtgärda eftersatt underhåll av sina fastigheter, främst vid skolor och förskolor.” står det att läsa i Hallandsposten.

Eftersatt underhåll begränsar sig inte enbart till kommunala fastigheter. Teknik- och fritidsförvaltningens redovisning av förutsättningar för verksamheten under perioden 2011-2013 pekar på eftersatt underhåll av åldrande parker, vägar, vatten- och avloppsledningar.

Tre vanlige sätt för politiker att få den kommunala budgeten i balans är att:

Dra in på fastighetsunderhåll

Dra in på underhåll av vägar, vatten- och avloppsledningar

Senarelägga investeringar som ökar driftkostnader

Att släpa efter med underhåll är inte vad vi kan kalla ett kostnadseffektivt sätt att hushålla med skattemedel.

Det är ett beteende som bäddar för framtida skattehöjningar.

En politikergrupp inom Sveriges Kommuner och Landsting tror att 13 kronor högre kommunalskatt kan bli nödvändigt för att hålla uppe kvaliteten inom vård och omsorg. Antagligen få vi lägga till några kronor för eftersatt underhåll av vägar-, vatten och avloppsledningar med mera.

Vi kristdemokrater i Halmstad vill prioritera underhåll och effektivisera kommunala verksamheter och därmed vidmakthålla servicenivån och skapa utrymme för nya satsningar.

Annonser