Fler kan gå i sommarskola

Alliansregeringen föreslår nu en förstärkt satsning på sommarskolor.

En utvidgad satsning på sommarskolor ger fler ungdomar möjlighet att komplettera sina betyg och därmed förbättra förutsättningarna att få slutbetyg, något som erfarenheten visat förbättrar utsikterna på arbetsmarknaden.

Sommarskola är frivillig undervisning för elever under sommarlovet och vänder sig till elever i åldrarna
14-18 år som haft svårigheter att nå målen för utbildningen.

En fördubblad satsning förväntas därför leda till ca 20 000 – 25 000 sommarskoleplatser 2010.

För grundskolan ligger fokus ofta på ämnena svenska, matematik och engelska vilka ger behörighet till gymnasieskolans nationella program. Sommarskolor kan arrangeras för årskurserna 7-9 respektive gymnasiet.

Det vanligaste är att sommarskola erbjuds direkt efter skolavslutning i juni, så att de som vill söka till gymnasiet hinner få besked om ett eventuellt ändrat betyg.

På nationell nivå är det 11 procent av niondeklassarna som ej når godkänt i svenska, matematik eller engelska.

Av de niondeklassare som gick i sommarskola 2008 och saknade betyg i något av dessa ämnen, lyckades nästan hälften bli godkända och få behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Ökade anslag ger nya möjligheter till ungdomar i Halmstad.

Annonser