Sommarjobb för ungdomar i Halmstad

Den ekonomiska krisen har försvårat situationen för ungdomar på arbetsmarknaden.

Möjligheten för skolungdomar att finna en sysselsättning under sommaren riskerar att vara begränsad.

Alliansregeringen vill förbättra unga människors möjlighet till tidig kontakt med arbetsmarknaden. Av denna anledning
aviseras en tillfällig satsning på sommarjobb för skolungdomar.

Satsningen på sommarjobben avser sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar.

Den syftar till en kommunal hel- eller deltidsanställning som pågår i 2-8 veckor under juni-augusti.

Satsningen uppgår till 100 miljoner kronor 2010 och beräknas kunna skapa ca 15 000 sommarjobb på heltid.

Målgruppen för satsningen är de ungdomar som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets
första och andra årskurs.

Arbetsplatser kan till exempel vara inom parkskötsel, fritidsverksamhet, äldre och handikappomsorg samt uppgifter inom föreningslivet.

Sommarjobb satsningen syftar till att erbjuda ungdomar praktisk arbetslivserfarenhet och ge möjlighet till referenser och nya kontakter.

Förslaget ökar möjligheterna för skolungdomar att få en sysselsättning
under sommaren 2010.

Det ger i sin tur ökade möjligheter till sommarjobb även för de som annars skulle ha svårt att finna sommarjobb på egen hand.

Exempelvis funktionshindrade, nyanlända invandrare eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning.

Satsningen gör det även möjligt för kommunerna om de så önskar att erbjuda sommarjobb varvat med sommarskola, vilket även kan öka intresset för elever att gå i sommarskola.

Kommunen är ansvarig för att sommarjobben kommer till stånd med hjälp av den statliga finansieringen.

Läs vidare om praktikplatser på Halmstad kommuns webbsida:

http://tinyurl.com/yfpdlm6

Annonser