En strategi för ungdomspolitik

Halmstad kommuns budget för perioden 2011-2013 är under arbete. Vi kristdemokrater ser fram i mot en rejäl satsning på ungdomar.

Ungdomspolitiken handlar om ungdomars livssituation inom områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid och inflytande. Drygt 1,4 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar i åldrarna 13-25 år.

I dag finns stora brister i kommunernas kunskaper om vilka unga som befinner sig utanför utbildningssystemet och det är då svårt att erbjuda några insatser. I andra EU-länder arbetar man mer effektivt med att fånga upp de unga som hoppat av eller som är på väg att hoppa av skolan, skriver Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

Se hela texten på: http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8147,00.html

Vi tycker att det är bra om vi får i gång en satsning på ungdomar i samverkan mellan kommunala- nämnder och bolag.

I regeringens skrivelse, 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken redogör regeringen för inriktningen av det framtida ungdomspolitiska arbetet inom ramen för politikens befintliga mål och huvudområden.

Strategin innehåller också ett antal utgångspunkter för ungdomspolitiken samt ett antal strategiska utmaningar som identifierats som centrala för att uppnå de ungdomspolitiska målen.

Åtgärder måste riktas mot speciellt riktas mot utanförskap, särskild utsatta förortsungdomar och arbetslöshet bland ungdomar.

Regeringens skrivelse, 2009/10:53 kan fungera som ett utmärkt handledning.

Annonser