Föntänhus i Halmstad och medkänsla

Jan Ertsborn FP skrev i en riksdagsmotion, Motion 2005/06:Sf216

Fontänhusmodellen för rehabilitering av psykiskt långtidssjuka visar bra resultat till en låg kostnad. För enskilda personer skapas en social samvaro med det viktiga syftet att kunna återkomma till arbetslivet. Samhället avlastas egen verksamhet för psykiskt långtidssjuka och inom vården görs besparingar genom att personerna ifråga behöver mindre vård. Det sociala stöd som medlemmarna får på Fontänhusen medför mindre arbete för kommunernas socialtjänst. Många exempel finns på personer som genom denna verksamhet har kunnat återkomma till arbetslivet. Det finns alltså många olika skäl för samhället att stödja den verksamhet som bedrivs på Fontänhusen i Sverige.”

Ytterst handlar det om medkänskla. Medkänsla måste skiljas från antydan om att vara nedlåtande eller känslomässigt överlägsen, hur goda avsikter man kan vara. Det är mer att göra med empati, som erkänner att någon annans lidande är besläktad med ens eget lidande dåligt och vill göra något åt det. Medkänsla kan ta aktiva former – att hjälpa andra som har problem av något slag. Men kan också ses som ett synsätt som är djupt rotat i allt man gör. Medkänsla är att veta att alla varelser lider på ett eller annat sätt. Och att medlidande blir en permanent del av ens tankesätt.

Halmstad kommun bör stödja Fontänhus verksamhet, tycker vi kristdemokrater i Halmstad.

Annonser