Plåster på såret för Turkiet?

TURKIETs premiärminister Recep Tayyip Erdogan kommer att träffa statsminister Fredrik Reinfeldt.

Den 1-3 april besöker Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan Sverige. Onsdagen den 2 april träffar han statsminister Fredrik Reinfeldt för överläggningar.

Den svenska regeringen har i ett uttalande förklarat sin avsikten att utveckla strategiskt samarbete med Turkiet. I uttalandet betonar att Turkiets anslutning till EU kommer att uppmuntras och stödjas av Sverige.

I uttalandet betonas också att Turkiet kommer att få stöd i frågor om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Enligt meddelandet är Turkiet en av de viktigaste partner i Sverige, och reformer som genomförts i detta land är av stor betydelse.

Uttalandet betonar att Sverige är redo att bistå i genomförandet i Turkiet inte bara rättsliga reformer. Men också att reformerna att locka kvinnor till demokratiseringsprocessen och projekt med anknytning till minoriteters rättigheter.

Svenska internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) och Centrum för turkisk-svenskt vänskap under den svenska ambassaden i Istanbul kommer att samordna verksamheten för utveckling av samarbete mellan Turkiet och Sverige.

SIDA kommer att ge möjlighet för turkiska studenter att delta i projekt som berör mänskliga rättigheter och demokrati. Liknande projekt kommer att genomföras i Turkiet med svenska studenter.

Enligt stödprogram för den svenska regeringen för 2010-2013, kommer 87 miljoner svenska kronor kommer att tilldelas Turkiet varje år.

Plåster på såret?

Annonser