RUT-avdrag är kostnadsneutral i statsfinanser

Socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill avskaffa RUT avdrag av med motivering av Sverige skall inte ha pigor igen.Mycket konstigt, tycker i kristdemokrater.

RUT är en akronym för Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Alliansregeringen införde RUT-avdraget den 1 juli 2007.

Resutatet lät inte vänta på sig. Många nya serviceföretag startades.

Inom ett par år skapades mer än tiotusen jobb i hemservice branschen.

Tidigare har dessa arbeten inte blivit utförda alls, utförda svart eller utförda av hushållen själva.

Genom RUT-avdraget har jobb skapats och gått från att varit svarta till vita.

Som i sin tur resulterade i ökade skatteintäkter och ökad integration.

RUT-avdraget har dessutom inneburit att fler av dem som jobbar inom hemservice branschen fått tillgång till socialförsäkringssystemet, dvs. sjukpenning, A-kassa etc.

Enligt branschorganisationen Företagarnas beräkningar betalade staten cirka 500 miljoner i RUT -avdrag under 2009. Men man fick också tillbaka motsvarande summa, ca 500 miljoner kronor, genom moms och arbetsgivaravgifter.

RUT-avdraget går, enligt dessa beräkningar, helt enkelt plus-minus-noll för statskassan.

En röst på rödgröna alliansen i kommande val är en rost mot RUT.

Annonser