Bygg ut Mjellby Konstmuseum

Länsmuseet Halmstad är granne med Örjanskolan, en skola som renoveras och kommer att bli en centrum för kulturutbildningar i Halmstad.

Museibyggnaden är från 1933 är inte anpassad för konstutställningsverksamhet.

Utöver basutställningar, tillfälliga utställningar och vandringsutställningar ordnar Länsmuseet stadsvandringar, temadagar och workshops.

Och ordnar pedagogisk verksamhet för skolan.

Sedan 1 januari 2010 driver Länsmuseet Halmstad Teckningsmuseet i Laholm.

Och förvaltar friluftsmuseet Hallandsgården.

Återstår nu Mjellby Konstmuseum som drivs av Halmstads kommun.

Jag anser att Mjellby Konstmuseum skall samordna sin verksamhet med Länsmuseet i Halmstad.

Och att Mjellby Konstmuseum byggs ut så att konstintresserade får se alster som finns i Länsmuseets förvaring.

För några månader sedan Hallandsposten skrev om 80 år firandet av Halmstadgruppens tillkomst och minnesutställningen på Mjellby konstmuseum.

Jag hoppas att vid 90 års firandet sker i ett utbyggt Mjellby konstmuseum i samverkan med Länsmuseet i Halmstad.

Annonser