Varför intresserade jag mig för politik?

Jag är född i Calcutta i Indian, år 1941. Indien var då en koloni, en del av det brittiska stormaktsväldet.

Trots att Indien har stora naturresurser var det extremt fattigdom och misär i landet. Efter en mycket lång kamp om självständighet blev Indien en fri nation år 1947.
Den Indiska ekonomin styrdes med mycket ambitiösa femårsplan. Dessa femårsplan engagerade många och diskuterades flitigt i skolor och i massmedia.

Den politiska färdriktningen för Indien, rättvisa, böndernas och fattiga stadsbors situation var i fokus.
Både hemma och i skolan diskuterade vi landets framtid. Så, mitt intresse för politiken var en naturlig del av mitt liv i Indien.
Jag kom till Sverige år 1962.

Efter några år med praktik och teknisk utbildning började jag som anställd på ett företag inom teknisk provningsbranschen år 1968 och sedan köpte ut den lokala verksamheten i Halmstad år 1983.
Som företagare började jag och min fru förstå hur viktigt det är med opinionsbildning och politisk engagemang, om man vill ha en förändring.
På en författarafton i Tylösand lyssnade jag på författaren och cancerläkaren Jerzy Einhorn.

Han var en kristdemokrat.
Det väckte tankar och intresse. Ett par år senare blev jag medlem i kristdemokraterna.

Och blev politiskt aktiv i den lokala kristdemokratiska föreningen.

Det ursprungliga intresset för företagarfrågor utökades till allt flera intresseområden.

Annonser