Läge att återinföra friskvårdsbidrag i Halmstad

Halmstad kommun infördes friskvårdsbidrag på prov år 2003 .

Kommunens anställda som har någon form av anställning i minst tre månader, kunde årligen kvittera ut 80 procent av den faktiska kostnaden eller maximalt 1 500 kronor för friskvård, exempelvis gymkort.

Denna post ströks från innevarande årsbudgeten på grund av budgetåtstramningar.

Nu är kommunens ekonomi mycket bättre. Återbetalning från AFA av sextiosex miljoner kronor är en tacksam förstärkning av kommunkassa.

Denna kraftfulla förstärkning kan direkt härledas till kommunens ökade friskvårdsinsatser.

”2010 finns det inga pengar avsatta i budgeten för friskvårdsbidraget.

Vi har valt att spara in på detta, men visar det sig att ekonomin blir bättre kan bidraget införas igen” så sa kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (M) till Hallandsposten förra året.
Vi kristdemokrater anser att nu det är läge att återinföra friskvårdsbidraget.

Annonser