Förbättringar för pensionärer

Jag håller med insändarskribenten signatur Nöjd och glad pensionär, Hallandsposten, den 9 feb.

Det är mycket vi pensionärer kan vara tacksamma och glädjas över i livet. Detta är inte en gång för alla givet, utan det behövs

ytterligare åtgärder för att tilltron till vård och omsorg om äldre skall kunna bevaras och stärkas. Det skall inte råda någon tvekan om att alla får den vård och omsorg de är i behov av.

En av de viktigaste beskeden i Göran Hägglunds invigningstal på kommun- och landstingsdagar i Jönköping var att pensionärerna måste vara de som står i tur för skattesänkningar.

Att skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer behöver minska.

Att skapa ett större ekonomiskt utrymme för landets pensionärer är rimligt och betydelsefullt.

Genom den ansvarsfulla politik som regeringen för kan vi se framför oss en mer positiv utveckling än vad tidigare förväntats.

Det är betydelsefullt för sammanhållningen i samhället att detta utrymme också kommer landets pensionärer till del.

Skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer måste minskas genom skattesänkningar för pensionärerna.

Inte genom skattehöjningar för löntagarna som är att vänta om vänstersidan får som den vill.

Att andra allianspartier anslöt sig till  kristdemokraternas linje visar att samarbete mellan allianspartier fungerar bra.

Nu sätts pensionärerna först när det gäller kommande skattesänkningar. Ett glädjande besked till pensionärer i Halmstad.

Annonser