Nominerings- och årsstämma 2010, kristdemokrater i Halmstad

Riksdagsman Lars Gustafsson

Kristdemokraterna i Halmstad höll sin års- och nomineringsstämma igår, den 8 februari. I år hölls stämman på Kd:s kansli i Halmstad. Riksdagsman Lars Gustafsson ledde förhandlingar. För sjunde året i rad valdes Magnus Hedman som styrelseordförande för kristdemokraterna i Halmstad. Ramesh Chibba återvaldes som vice ordförande. Hela styrelsen återvaldes. Dessutom utsågs 8 ombud för att representera Lokalavdelningen vid distriktsstämman och tillika 8 ersättare.

Magnus Hedman redogjorde för lokalavdelningens verksamhet och förvaltning under året 2009. Peter Zsiga presenterade årsbokslut och revisionsberättelse. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Nomineringskommitténs förslag till valsedel inför val till kommunfullmäktige 2010 klubbades utan några ändringar. Nya namn på listan jämfört med listan från förra valet är Björn Ericson som är placerad, Fredrik Müntzing och Lars-Olof Nisson. Så ser listan ut:

1. Chibba Ramesh, företagare 69
2. Cumtell Anna-Lena, hushållslärare, 54
3. Hedman Magnus, civilekonom, 38
4. Kardemark Eliseba, studerande, 26
5. Ericson Björn, Överåklagare, 61
6. Wetoft Pettersson, Elisabeth, leg. sjuksköterska, 56
7. Persson Hasse, socionom, 68
8. Askfelt Gertrud, företagare, 67
9. Alhult Bertil, utredare Landstinget Halmstad, 63
10. Nordén Annette, säljare, 46
11. Zsiga Peter, civilekonom, 70
12. Hammar Anneli, barnskötare, 72
13. Müntzing Fredrik, egen företagare, 56
14. Chibba Margareta, företagare, 62
15. Hammar, Lars, yrkeslärare, 72
16. Askfelt Rolf, entreprenör, företagare, 73
17. Danielsson Kaj, VVS Konsult, 70
18. Nilsson Lars-Olof, ämneslärare, 74

Information avseende resultat av medlemsröstning kan inhämtas hos Lar-Olof Nilsson, tel. 035 34362.

Annonser