Våga vara av Anders Frostenson

Hur skall jag vara i politikerrollen?

Svaret finns i Våga vara den du i Kristus är, en psalm av Anders Frostenson från 1963.

Den bygger på de kända orden av Aristtoteles ”bliv vad du är”.

Våga vara den du i Kristus är,
den i hans tanke, den i hans kärlek,
den i hans ögas eviga ljus du är.

Intet äger du som ej han dig ger.
Kravet och kraften,
viljan och verket
strömmar ur samma källa från berget ner.

Skuld och rädsla trycker dig inte mer.
Nu är du fri att älska och tjäna
dem som du möter,
Jesus som bor i dem.

Redan är du den du en gång skall bli:
dömd och benådad, död och uppstånden,
älskad och ett med honom som gör dig fri.

Annonser