Hallandsposten och Halmstad flygplats

I takt med att vårt samhälle har förändrats drastiskt de senaste tio-femton åren har den “samhällsdebatt” som förts i tredje statsmaktens organ blivit alltmer parodiskt irrelevant och propagandistisk – skrev Jonas De Geer på sin blogg.

Tack för det.

Det stämmer även på Hallandspostens ledare som tycks driva en kampanj för att lägga ner Halmstads Flygplats.

Inga motargument som talar för bevarande av flygplatsen bemöts i ledare utan bara ensidiga argument för en nedläggning presenteras.

Inga svar ges om hur skall de jobb som går förlorade ersättas om flygplatsen läggs ner.

Inte heller något om att om flygplatsen försvinner så försvinner också en stor del av försvarets engagemang i Halmstad.

Inte ett ord om vad flygplatsen betyder för Halmstads näringsliv. Och för verksamheter som Halmstads Golfklubb, Halmstad Arena.

Ledaren undviker att yttra sig om Halmstads minskad attraktionskraft för större företag om flygplatsen läggs ner.

Jag undrar hur andra skribenter på HP ser på saken, är alla journalister på HP av samma åsikt? Eller där det bara ledarskribenten som får yttra sig?

Annonser