Sparsamhet som skapar vinster i privata skolor

”Kunskapsskolan redovisar en kraftigt ökad vinst för det senast avslutade räkenskapsåret.
Samtidigt flaggar friskolejätten, delägd av Wallenbergsfärens Investor, för fortsatt expansion.” skriver Expressen.

Hur skall man tolka det – om skolpeng är lika är kommunala skolor slösaktiga eller att generellt att all kommunalverksamhet har en besparingspotential?

Annonser