Ur led är tiden

För i tiden var det väl bemannade forskningslaboratorier på Hewlett-Packard och Apple som utvecklade deras nästa produkt.

Sedan anlitades ett kinesisk eller taiwanesiska företag för att tillverka till lägsta möjliga kostnad.

Men nu har denna traditionella arbetsfördelning ändrats.

Många av dessa asiatiska företagen har nu börjat att ta större inflytande över utseende och funktioner i morgondagens persondatorer, avancerade mobiltelefoner och andra produkter.

”Underleverantörer har blivit mer konkurrenskraftiga när det gäller innovation och i vissa fall konkurrerar de redan direkt med sina kunder”, säger Patrick Moorhead, vid Advance Micro Devices.

Acer och Asus var  underleverantörer till stora amerikanska företagen. Nu är dessa företag konkurrenter med egna globala  varumärken.

Nu satsar många asiatiska företag även i nystartade nischföretag i USA. För entreprenörer i Silicon Valley är pengar som flyter in från Taiwan och Kina välkomna.

Men samtidigt är det en förskjutning av teknikintensiva företags hemvist från väst till öst. Och jobben flyttat till öst.

Episoden Volvo och Geely avskräcker, SAAB väntar sin dom.

Vad blir det näst – Ericsson och Huawei?

Striden hårdnar.Vi kan inte låta ett företag efter den andra flytta utomlands eller avvecklas.

Svenska företag måste få konkurrenskraftiga villkor för att kunna överleva.

Annonser