Vårdnadsbidrag – en lyckad satsning i Halmstads kommun

Vårdnadsbidrag infördes i Halmstad och det medförde ökad valfrihet för barnfamiljer, förbättrade möjligheterna till jämställdhet och delat ansvar för barnen, ökad mångfald i förskolan och barnomsorgen och bättre förutsättningar för föräldrar att kunna tillbringa mer tid med barnen

Vi kristdemokrater är övertygade om att den familjepolitiska reform som nu trätt i kraft är en sedan länge efterlängtad reform bland Sveriges barnfamiljer. Vi vet genom åtskilliga undersökningar att många småbarnsföräldrar längtar efter att kunna få mer tid med barnen.

Föräldrar ges också möjlighet att använda delar av vårdnadsbidraget för att kunna gå ned i arbetstid och få mer tid över tillsammans med barnen.

Nu vill vi arbeta för att höja ersättningsnivå till sex tusen kronor per månad.

Annonser