Välstånd i den ringes hydda, Dygder i de högas slott!

Hör oss, milde Fader, hör oss,

Du, som styr den vilda tid!

Livet ligger öppet för oss,

Låt oss gå dess ban i frid;

Låt oss bärga undan tiden

Någon ädel handlings skatt:

Dygden, hoppet, sinnesfriden

Följe oss i ålderns natt!

Låt oss bedja: ”Frid på jorden,

Mänskorna en helig håg”,

Intet slaveri i Norden,

Intet på den blåa våg!

Tider bättre än de flydda,
Samma mod, mer lycka blott!

Välstånd i den ringes hydda,

Dygder i de högas slott!

Nyårsbön under kriget, Esaias Tegnér

Annonser