Djur, växtlighet och manniskovärde

Människors har lika värde, det är ett vedertaget begrepp. Har djur eller växtlighet något värde utom marknadsvärde?

Ordet ”värde” blev populär i mitten av 1800- talet. Uttryck som ”värde, värdefulla och värdelösa” förekom flitigt i den anglosaxiska litteraturen.

Dessförinnan har den används i amerikansk självständighetsförklaring i formen ”alla människor är skapade jämlika”.

Och under franska revolutionen var ordet ”jämlikhet” en del av triaden – frihet, jämlikhet och broderskap. I Sverige byttes ut ordet broderskap mot solidaritet.

En noggrann undersökning av amerikanska självständighetsförklaringen kan visa att denna jämlikhet inte skulle gälla för afro-amerikaner, indianer eller för kvinnor.

Som följd av det kom övergången till begreppet ”mänskliga värden” och lämnade djur och växter utanför tältet.

Detta kan möjligen förklaras genom texten i Gamla testamentet. Den ger människorna en enastående position i skapelsen.

Schimpanserna står tysta och håller om varandra när deras döda kompis körs iväg – enligt ett reportage i Aftonbladet. Sympati och medkänsla, sorg och bedrövelse kunde avläsas.

Poeten Sandro Key-Åberg, uttrycker sig så här:

Jag ser Ett djur i varje människa,

Och det är Djuret jag är rädd om.

Annonser