Göran Hägglunds kömiljardsatsning i sjukvården gav resultat

Antal personer som väntat för länge på vård har minskat med nästan 100 000 personer.

Landstinget i Halland har utmärkt sig med det bästa resultatet i jämförelsen – att 98,4 procent av patienterna får vård i tid.

Att få en vård utan långa köer har vi Kristdemokrater kämpat för länge. Det här kommer att få en positiv effekt för patienter  som väntar på en operation.

Ett gott betyg för sjukvårdspersonal och för socialminister Göran Hägglund.

Annonser