Från KS sista sammanträde för året i Halmstad

Vid sista Kommunstyrelse sammanträde för året var det inga kontroversiella ärenden som förhandlades.

Under punkten information fick vi veta att fem nya tågsäten kommer att köpas i en komplicerad affär.

Sedan skall dessa hyras av Hallandstrafiken och användas på sträckan Göteborg -Köpenhanm. Kommunstyrelsen i Halmstad ställde sig bakom fortsatta förhandlingar med berörda.

Ökat passagerarantal med längre tåg förväntas att få ekonomin att gå ihop år 2015.

Hallands Läns Landsting kommer att stå för nödvändiga ekonomiska garantier. Beslutet förutsätter att andra delägare i Hallandstrafiken är med på noterna.

Tomten 55 Vrangelsro industriområde inte längre reserverad för Krönlein Bryggeri AB. Det blir enligt beslut plats för Biltemas lagerbyggnad som kommer att pryda tomten.

Roger Weman, förvaltningschef för Miljö och Hälsa, får ett förlängt förordnande som förvaltningschef för Servicekontoret.

Marianne Norell rapporterade från sitt besök i Göteborg på Kommun- och landstingsdagarna.

Annonser