Utsläppsrätter, en lönsam affär för många företag

En forskare i Australien fick lämna sitt jobb för att berätta sanningen om den typ av förändringar som behövs för att skydda mänskligheten.

Professor Clive Spash avgick från sitt arbete vid Australiens CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) så att han skulle vara fri att söka sanningen om de ekonomiska aspekterna av klimatförändringarna.

Hans rapport ”Brave New World of Carbon Trading” publiceras i början av nästa år och har redan varit föremål för akademisk granskning.

Men eftersom han anser att handel med utsläppsrätter kommer inte att vara effektiva för att hantera problemet med CO2-utsläpp – och i själva verket inte gör någon nytta krävde hans arbetsgivare att han skulle ändra sina resultat.

Nu står finansmarknaden redo för en störtflod av koloxidrelaterade derivatinstrument och finansiella produkter.

Börsen i USA kommer att attrahera investerare från hedge fonder och pensionsfonder och göra upp med företag som kan leverera utsläppsrätter som kan säljas till kunder.

Utsläppsrätter är en produkt på marknaden som går att sälja det som en investering.

Börsen och oljebolagen kan känna sig nöjda. Deras föreslagna koldioxidskatt kommer att drabba alla.

Det är finansmarknaden och oljebolagen som kommer att tjäna på det och inte miljön!

Detta kommer att ha två negativa effekter: systemet kommer att översvämmas av utsläppsrätter som kan köpas och säljas med noll effekt på utsläppen.

Fortsatta överutbud kommer att bara påverka börskursen för utsläppsrätter. Göra utsläppsrätter billigare. Utan att påverka miljön i en positiv riktning.

För större delen av industrin blir det business as usual.

Utsläppshandeln måste skärpas och industrin tvingas betala för sina utsläppsrätter, istället för att som idag få dem gratis.

Annonser