Cecilia Malmström, den nya frihetsgudinna

Sveriges nya EU-kommissionär heter Cecilia Malmström (FP) och kommer att ansvara för flyktingpolitik i EU.

Är det som en frihetsgudinna i Europa som Cecilia Malmström kommer att välkomnar av FN klassade flyktingar eller kommer det bli en som en dörrvakt som avvisar?

Är det humana svenska regler som skall gälla för flyktingar i framtiden eller de regler som Sverigedemokrater propagerar för?

I historien har människor vandrat från land till land, från kontinent till kontinent men också inom det egna landet.

De invandrade har känt sig tvungna att lämna sitt hemland av politiska eller ekonomiska skäl. De har sökt lycka eller skydd i ett annat land.

Ibland har de återvänt.

Migration förändrar etniska relationer mellan invandrade grupper och grupper som bott i ett land under flera generationer.

Många blir ängsliga – men det gäller att bryta ner främlingsrädsla.

Europa kan inte lätt härma den liberala invandringens historia i USA.

Europa i historisk tid har aldrig varit en nästan tom kontinent, öppen för alla uppstickare som efter den etniska rensningen av de amerikanska indianerna.

Europas största inhemska etniska grupper har förblivit intakt, och historiskt förankrade i olika geografiska regioner.

I Europa kan etniska grupper inte snabbt integreras i en smältdegel av amerikansk typ. Endast långsamt kommer de att ta vara möjligt att få en sammanslagning av deras kulturarv.

Vi kristdemokrater vill gärna värna om mänskliga och humana aspekten av en flyktings öde.

Vi hoppas att Cicilia Malmström lyckas med att omvända regeringar i EU som vill skärma av EU från världens realiteter.

Annonser