Morgondagens svenskar

http://motkulturfonden.files.wordpress.com/2007/09/first_illegal_immigrants.jpg

Vi måste inse de som är invandrare är morgondagens svenskar. De, deras barn och barnbarn har sin framtid här – generation efter generation. Det är inte något unikt. Sveriges historia är full av perioder med stora folkinflöden.

Invandrartäta områden uppfattas idag som någon slags kolonier där svenskar går in endast för att administrera.  Det är möjligt att det är högre frekvens av kriminalitet och våldsbrott i dessa områden. Men så var det även bland nyanlända flyktingar från Europa som trängdes ihop i undermåliga bostadsområden i Amerika under den stora utvandringsvågen på 1800 talet. Det var hög kriminalitet i dessa invandrartäta områden. Fattigdom har en nedbrytande effekt. När människor får det bättre och  får vara med som en naturlig medspelare i samhället minskar brottslighet. Vägen dit var genom arbetsmarknaden och marknadsanpassade löner då och är även nu.

De nya svenskarna måste välkomnas och engageras på våra arbetsplaster och institutioner samt i organisationer, föreningar, idrottsklubbar. I grunden är detta som en måttstock på lyckat integrationsarbete i kommunen.Den kristna etiken bygger på idén om alla människors lika värde. Och att deras värdighet inte får kränkas. Den moderna demokratin är den bästa styrelseformen eftersom den utgår från denna värdegrund. Denna värdegrund bör även prägla beteendet medborgare emellan. Den innebär att medborgarna måste visa tolerans gentemot varandra och respekt för de människor man inte är överens med.

Halmstads kommun kan med sina integrationspolitiska insatser exempelvis aktivera ideella organisationer och idrottsföreningar till ökat integrationsarbete.

Annonser