Praktikplatser föreslås i Halmstad

Halmstad kommun bör utreda hur fler praktikplatser kan skapas för studenter från högskolor och universitet. Det ansåg kommunstyrelsens beredningsutskott vid dagens sammanträde som svar på Ramesh Chibbas (kd) motion om att bland annat riktlinjer borde tas fram för hur en rekrytering till ett traineeprogram kan ske.

– Redan i dag finns ett gott samarbete med högskolan men det kan utvecklas. Det är positivt både för kommunen och för den enskilde studenten, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf.

Kommunstyrelsens beredningsutskott föreslår med anledning av motionen att kommunstyrelsen får i uppdrag att dels ge förslag till hur fler praktikplatser för elever från högskola och universitet kan skapas, dels att ge förslag på utformning, omfattning och kostnadsberäkning av ett kommunalt trainee-program. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande. Det var år 2007.

Vi kristdemokrater i Halmstad undrar vad har hänt sedan dess och ha en redogörelse av hur många praktikplatser har skapats i Halmstad kommuns förvaltningar och kommunala bolag år 2008 och 2009.


Annonser