Vårdgarantin blir lag

En av kristdemokraternas hjärtefrågor är att förstärka patienternas ställning i vården. Vi har redan sett stora förbättringar i landstingens arbetssätt. Nu gör vårdgarantin till lag. Kristdemokraterna gick i bräschen för detta vallöfte. Alliansregeringen har nu lämnat över en remiss till lagrådet med förslag för att ytterligare stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Lagrådsremissen innehåller tre förbättringar för patienten. Den första är att den nationella vårdgarantin regleras i lag. Den andra är att en patient som begär det ska ha rätt till en fast vårdkontakt och den tredje att patientens rätt till en förnyad medicinsk bedömning utökas. Om landstinget inte lyckas uppfylla tidsgränserna ska de se till att patienten utan någon extra kostnad kan få vård hos en annan vårdgivare. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.
Stort tack, Göran Hägglund!

Annonser